Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
Politika zaštite osobnih podataka
Općenito

Davatelj usluga se obvezuje da će zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnosti korisnika web stranice. Davatelj usluga prikupit će osobne podatke koristiti isključivo za obavljanje usluga koje nudi. Davatelj usluga poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost web stranice, zato će učiniti sve što je potrebno za zaštitu od bilo kakvih kršenja i zlouporabe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojem pružatelj usluga posvećuje izuzetnu brigu i pažnju, budući da je svjetska osjetljiva priroda ovog područja.

Upotreba osobnih podataka

Davatelj usluga za potrebe obavljanja usluga nudi, prikuplja, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke:
ime i prezime;
e-mail adresa;
telefonski broj;
druge podatke koje korisnik dragovoljno unese u obrasce na web stranicama;
druge podatke koje korisnik dragovoljno naknadno dodaje svom profilu (ako web stranica omogućuje ovu funkcionalnost).

Davatelj usluga ne odgovara za pravilnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici.

Svrhe obrade osobnih podataka
Davatelj usluga obrade osobne će podatke koristiti u sljedeće svrhe:

Za komunikaciju s korisnicima u vezi s podnesenim potraživanjima za proizvode tj. u slučaju pitanja korisnika. Davatelj usluga će u ovu svrhu pohranjivati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju sa strankama.
Za slanje povremenih e-novosti o aktualnim događajima i ponudama, o promocijskoj ponudi i o drugim stvarima koje bi mogle zanimati korisnike. Davatelj usluga pohranjivanja osobne će podatke u ove svrhe samo uz eksplicitnu i nesumnjivu prethodnu suglasnost korisnika. Osobni podaci pohranjivat će opoziva, kojeg korisnik može provjeriti poslanim porukom na e-mail: info@natuzzi.hr.

Prava korisnika
Korisnik bilo kada može zahtijevati:
Odjavu od primanja e-novosti (ukoliko ih prima) klikom na poveznicu u primljenoj e-poruci. Davatelj usluga će nakon odjave izbrisati podatke u slučaju mu ovi nisu potrebni za druge svrhe s kojima je korisnik prethodno suglasio ili ih davatelj usluga pohranjuje na temelju drugih pravnih osnova.
Popravka svojih osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@natuzzi.hr.
Trajno brisanje osobnih podataka koje pružatelj usluga pohranjuje i / ili obrađuje slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@natuzzi.hr.
Izvoz i uvid u osobne podatke koje pružatelj usluge pohrane i / ili obrađuje slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@natuzzi.hr.
Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika
Davatelj usluga je sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka obvezan štititi osobne podatke korisnika njegove web stranice. Davatelj usluga neće biti pod kakvim uvjetima bez izričite dozvole korisnika posredovati osobne ili druge podatke korisnika trećoj osobi tj. neće omogućiti treću osobu uvid u osobne ili druge podatke korisnika, osim:
ugovorni obrađivači podataka koji za voditelja provode podršku za obradu osobnih podataka za pojedinačne svrhe za koje je bila dana privola,
ako bi to od njega zahtijevale državne vlasti, ako je ovakva obaveza određena zakonom, ili u dobroj vjeri da je ovakvo poduzimanje mjere potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim organima za zaštitu i ostvarivanje zakonitih interesa davatelja usluga.

Svi osobni i drugi podaci koji će korisnici dati prilikom prijave na web stranicama, kao i prilikom narudžbe kupnje proizvoda, uključujući sadržaj narudžbi, bit će čuvani u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Davatelj usluga neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi mogla oštetiti korisnika ili drugu povezanu osobu, osim u svrhe za koju je korisnik prethodno eksplicitno i nedvojbeno dao privolu. Davatelj usluga neće koristiti podatke korisnika za smanjenje promocijskih e-pošte ili drugog neželjenog promocijskog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti koje će se korisnici naručiti tj. s kojima se prethodno suglasio. Davatelj usluga može koristiti podatke u anonimnoj sumarnoj formi za svrhe statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti kršena ni u kakvom obliku.
Davatelj usluga će dostaviti uslugu (npr. DHL, UPS i sl.) Povjeriti samo podatke potrebne za dostavu kupljenih proizvoda na web stranici tj. u web trgovini (podaci o prijemniku i adresi za dostavu). Davatelj usluga putem elektroničke pošte stupit će u kontakt s korisnikom ako bude potrebno za provjeru kupnje preko web stranice, a putem kontaktnog telefonskog broja.

Provedba politike privatnosti
Sve redovito ili honorarno zaposlene osobe kod davatelja usluga, koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika, upoznaju se s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka i dužne su poštovali ove odredbe o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika web stranica (web trgovine). Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena i važi i nakon prestanka odnosa s davateljem usluge.
Registrirani korisnici mogu bilo kada prestati koristiti web stranicu (web trgovinu) i mogu povući svoju registraciju. To mogu učiniti tako što pisanom izjavom obavještavaju davatelja usluga o povlačenju registracije. Prije davanja izjave o povlačenju registracije korisnika mora prema pružanju usluge izmiriti sve još neizmirene obavijesti sa strane obavljenih kupaca na web stranici (u web trgovini). Davatelj usluga štiti povjerljivost osobnih podataka i privatnosti korisnika web trgovina u okviru ove politike privatnosti i u slučaju povlačenja registracija.